Chế độ thăng chức

Khi làm việc tại FujiFilm Manufacturing Hải Phòng , cán bộ công nhân viên luôn được khuyến khích thúc đẩy để nỗ lực trong công việc và đạt được sự thăng tiến. Một năm có 1 đến 2 lần xét thăng chức.

Chế độ thăng chức được thực hiện một cách hết sức công bằng và minh bạch:

 

 

 

Giới thiệu
Tin tuyển dụng mới nhất
HOTLINE HỖ TRỢ TÍNH TUÂN THỦ:
Điện thoại: 0225.883.1053
Email: dgi-fbhp-helpline@fujifilm.com
Ứng viên có thể thông báo nếu phát hiện hành vi không minh bạch trong quá trình thi tuyển hoặc mất chi phí để vào công ty làm việc
Hotline Tuyển dụng
0225.883.1005
messenger icon