Coi trọng nhân quyền

Công ty luôn luôn tôn trọng, bảo vệ quyền lợi người lao động và luôn hướng tới nâng cao sự hài lòng của người lao động.

HOTLINE HỖ TRỢ TÍNH TUÂN THỦ:
Điện thoại: 0225.883.1053
Email: fxhp-helpline@fxhp.com.vn
Ứng viên có thể thông báo nếu phát hiện hành vi không minh bạch trong quá trình thi tuyển hoặc mất chi phí để vào công ty làm việc
Hotline Tuyển dụng
0225.883.1005
messenger icon