Coi trọng nhân quyền

Công ty luôn luôn tôn trọng, bảo vệ quyền lợi người lao động và luôn hướng tới nâng cao sự hài lòng của người lao động.

Giới thiệu
Tin tuyển dụng mới nhất
HOTLINE HỖ TRỢ TÍNH TUÂN THỦ:
Điện thoại: 0225.883.1053
Email: dgi-fbhp-helpline@fujifilm.com
Ứng viên có thể thông báo nếu phát hiện hành vi không minh bạch trong quá trình thi tuyển hoặc mất chi phí để vào công ty làm việc
Hotline Tuyển dụng
0225.883.1005
messenger icon