Đào tạo

Công ty rất chú trọng đào tạo đầu vào và đào tạo nâng cao năng lực cho toàn thể cán bộ công nhân viên trong công ty. Lịch trình và tài liệu đào tạo liên tục được cập nhật, đổi mới để người lao động có thể áp dụng một cách hiệu quả, nâng cao nghiệp vụ và chất lượng công việc.

 

 

Giới thiệu
Tin tuyển dụng mới nhất
HOTLINE HỖ TRỢ TÍNH TUÂN THỦ:
Điện thoại: 0225.883.1053
Email: dgi-fbhp-helpline@fujifilm.com
Ứng viên có thể thông báo nếu phát hiện hành vi không minh bạch trong quá trình thi tuyển hoặc mất chi phí để vào công ty làm việc
Hotline Tuyển dụng
0225.883.1005
messenger icon