Những vị trí phù hợp để bạn ứng tuyển

Dưới đây là những vị trí phù hợp ở FujiFilm Manufacturing Hải Phòng mà bạn có thể ứng tuyển

Câu 1: Công ty đang tuyển những vị trí nào?

Bạn vui lòng nhấn vào đây để biết thông tin về các vị trí công ty đang tuyển.

Câu 2: Quy trình tuyển dụng của công ty như thế nào?

Bạn vui lòng vào đây để biết về các quy trình tuyển dụng của công ty

Câu 3: Công ty có các chế độ phúc lợi nào?

Bạn vui lòng nhấn vào đây để xem các chế độ phúc lợi của công ty.

HOTLINE HỖ TRỢ TÍNH TUÂN THỦ:
Điện thoại: 0225.883.1053
Email: dgi-fbhp-helpline@fujifilm.com
Ứng viên có thể thông báo nếu phát hiện hành vi không minh bạch trong quá trình thi tuyển hoặc mất chi phí để vào công ty làm việc
Hotline Tuyển dụng
0225.883.1005
messenger icon