Tổng quan về Fuji Xerox

Giới thiệu tổng quan về Fuji Xerox

Thông điệp từ lãnh đạo tập đoàn

Từ khi thành lập vào năm 1962, Fuji Xerox theo đuổi triết lí kinh doanh cơ bản là hỗ trợ sự hiểu biết của xã hội và khách hàng thông qua giao tiếp tốt hơn. Chúng ta đã cải tiến công việc văn phòng bằng kĩ thuật Xerography cho phép sao chép thông tin trên giấy. Chúng ta không chỉ thiết lập mô hình kinh doanh dưới dạng dịch vụ cho thuê cung cấp tính hiệu dụng của kĩ thuật đó mà còn hỗ trợ sự sáng tạo giá trị và hoạt động giao tiếp...

Những điều chúng ta coi trọng

Sự hài lòng của khách hàng

Xuất phát điểm của kinh doanh là việc cung cấp những thứ có giá trị đến khách hàng, những lợi ích nhận lại từ việc có ích cho khách hàng sẽ trở thành nguồn lực cho hoạt động của chúng ta để chúng ta có thể tạo ra những giá trị to lớn hơn, nhận được...

Khái niệm một công ty tốt

Năm 1992, Fuji Xerox đã đưa ra những yếu tố cốt lõi của việc kinh doanh và phát biểu về “khái niệm một công ty tốt”. Chúng ta định nghĩa công ty tốt là công ty hướng đến 3 yếu tố “mạnh mẽ”, “thân thiện”, “thú vị”.

Những điều chúng ta hướng đến

Kiến tạo một môi trường thúc đẩy sự sáng tạo và vận dụng hiệu quả nguồn tri thức

Bước vào thế kỉ 21, chúng ta mở rộng lĩnh vực mà chúng ta hoạt động, thử thách ở những lĩnh vực mới để nâng cao tiềm năng của chúng ta. “Tri thức” là một lĩnh vực mà có nhiều yếu tố chưa được xác định chính xác nhưng tinh thần của Fuji Xerox chính là dám thử thách ở lĩnh vực đó.

HOTLINE HỖ TRỢ TÍNH TUÂN THỦ:
Điện thoại: 0225.883.1053
Email: dgi-fbhp-helpline@fujifilm.com
Ứng viên có thể thông báo nếu phát hiện hành vi không minh bạch trong quá trình thi tuyển hoặc mất chi phí để vào công ty làm việc
Hotline Tuyển dụng
0225.883.1005
messenger icon