Toàn cảnh nhà máy

Tổng quy mô nhà máy có diện tích lên tới 17,6 ha và sẽ tiếp tục được mở rộng trong tương lai.