Trợ cấp kỹ năng Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin là ngành đặc thù và rất cần thiết trong thời đại cách mạng 4.0 hiện nay. Điều này đòi hỏi nhân lực ngành này phải không ngừng tiến bộ trong kỹ năng nghiệp vụ để bắt kịp xu hướng toàn cầu.

Nhằm nâng cao năng lực nghiệp vụ của cán bộ công nhân viên của phòng Công nghệ thông tin trong công ty và nhằm tuyển được nhân lực ưu tú trong ngành này, công ty trả trợ cấp Công nghệ thông tin cho cán bộ công nhân viên phòng Công nghệ thông tin:

Giới thiệu
Tin tuyển dụng mới nhất
HOTLINE HỖ TRỢ TÍNH TUÂN THỦ:
Điện thoại: 0225.883.1053
Email: dgi-fbhp-helpline@fujifilm.com
Ứng viên có thể thông báo nếu phát hiện hành vi không minh bạch trong quá trình thi tuyển hoặc mất chi phí để vào công ty làm việc
Hotline Tuyển dụng
0225.883.1005
messenger icon