Trợ cấp ngoại ngữ

Nhằm khuyến khích toàn thể người lao động trong công ty trau dồi khả năng ngoại ngữ để nâng cao năng lực giao tiếp trong công việc. Công ty xét chi trả trợ cấp đối với những người có ngoại ngữ tiếng Nhật (JLPT) hoặc tiếng Anh (Toeic)

 

 

 

Giới thiệu
Tin tuyển dụng mới nhất
HOTLINE HỖ TRỢ TÍNH TUÂN THỦ:
Điện thoại: 0225.883.1053
Email: dgi-fbhp-helpline@fujifilm.com
Ứng viên có thể thông báo nếu phát hiện hành vi không minh bạch trong quá trình thi tuyển hoặc mất chi phí để vào công ty làm việc
Hotline Tuyển dụng
0225.883.1005
messenger icon