Nhân viên kế toán tổng hợp - General accounting staff

  • Ngày đăng: 30/11/2020
  • Ngày hết hạn: 28/02/2021
  • Lương: Thoả thuận

Công nhân sản xuất

  • Ngày đăng: 28/02/2020
  • Ngày hết hạn: 29/01/2021
  • Lương: 6.896.000
HOTLINE HỖ TRỢ TÍNH TUÂN THỦ:
Điện thoại: 0225.883.1053
Email: fxhp-helpline@fxhp.com.vn
Ứng viên có thể thông báo nếu phát hiện hành vi không minh bạch trong quá trình thi tuyển hoặc mất chi phí để vào công ty làm việc
Hotline Tuyển dụng
0225.883.1005
messenger icon