NHÂN VIÊN PHÒNG MUA HÀNG (ít nhất 1 năm kinh nghiệm)

  • Ngày đăng: 14/06/2021
  • Ngày hết hạn: 14/07/2021
  • Lương: Thoả thuận

Công nhân sản xuất (yêu cầu đi ca)

  • Ngày đăng: 28/02/2020
  • Ngày hết hạn: 20/06/2021
  • Lương: 7.284.000
HOTLINE HỖ TRỢ TÍNH TUÂN THỦ:
Điện thoại: 0225.883.1053
Email: dgi-fbhp-helpline@fujifilm.com
Ứng viên có thể thông báo nếu phát hiện hành vi không minh bạch trong quá trình thi tuyển hoặc mất chi phí để vào công ty làm việc
Hotline Tuyển dụng
0225.883.1005
messenger icon