NHÂN VIÊN PHÒNG KẾ HOẠCH NGHIỆP VỤ

Ứng tuyển

Ngày sinh

Ngày sinh không chính xác

Địa chỉ

{{item.MI_Name}}

(Vui lòng upload ảnh {{bangcap}} dung lượng nhỏ hơn 1MB)

{{item.CM_Name}}

(Vui lòng upload file CV dung lượng nhỏ hơn 1MB)

HOTLINE HỖ TRỢ TÍNH TUÂN THỦ:
Điện thoại: 0225.883.1053
Email: dgi-fbhp-helpline@fujifilm.com
Ứng viên có thể thông báo nếu phát hiện hành vi không minh bạch trong quá trình thi tuyển hoặc mất chi phí để vào công ty làm việc
Hotline Tuyển dụng
0225.883.1005
messenger icon